Ga naar de inhoud

Energetisch


Het werken met energiebanen (meridianen), chakra’s en natuurelementen hebben een duidelijke plek in de Energetische therapie. Energie ligt ten grondslag aan ons leven.

Energetische therapie richt zich bij ziekte zoveel mogelijk op de gehele mens en niet alleen op de zieke organen en bijkomende symptomen. Dit gebeurt op het lichamelijke, energetische en psychische niveau. Er wordt tevens rekening gehouden met de omgeving waarin de mens zich bevindt en de wisselwerking die hier uit voortvloeit.

Binnen de energetische therapie gaat de therapeut ervan uit dat de mensen ziek worden als hun evenwicht in fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel opzicht, meestal langdurig is verstoord.

Er is een eenheid en samenhang van de kosmische werkelijkheid en de gehele mens (holisme). Het kosmisch holisme hanteert een verdergaande verbondenheid van mens, aarde en kosmos: soms tot in de helende krachten van de paranormale wereld.

De zorgverlener werkt met kosmische en universele energie die helpen om blokkades op te lossen en stimuleert het lichaam tot het activeren van het zelf herstellend vermogen, bijvoorbeeld door middel van technieken of door een vorm van meditatie/ontspanningsoefeningen.
Het gaat erom de gedachten tot stilstand te brengen. Daardoor kan een groter zelfbewustzijn ontstaan. Wie regelmatig oefent komt open te staan voor het geheel van zijn existentie. Soms met gebruik van een mantra (een wachtwoord tot je ziel).