Ga naar de inhoud

Antroposofisch


De grondlegger van de Antroposofie is Rudolf Steiner (1861-1925). Uit de samenwerking met de Nederlandse vrouwelijke arts, Ita Wegman, is de Antroposofische geneeskunde ontstaan. Voor meer informatie omtrent de geschiedenis van de Antroposofische geneeskunde verwijzen wij je naar antroposofie.nl.

De antroposofie komt tegemoet aan concrete vragen die het leven ons kan stellen. Zij probeert die te beantwoorden door een innerlijke, meditatief-kunstzinnige verdieping. Het behandelperspectief Antroposofie is samengesteld uit twee Griekse woorden, te weten:
anthropos = Mens
sophia = Wijsheid

Antroposofie kan het beste worden gedefinieerd als de weg om door zelfkennis en kennis van de wereld te komen tot bewustwording van jezelf, in vrijheid en vanuit eigen verantwoordelijkheid. Een dergelijke persoonlijke zoektocht kunnen we karakteriseren met trefwoorden als aandacht en inspiratie, authenticiteit en intuïtie, zich verbinden en verantwoordelijke duurzaamheid.
Er is sprake van een kosmisch holisme. Daarin heeft ook de gedachte van reïncarnatie een plaats. De antroposofie veronderstelt een boven zintuiglijke esoterische relatie tussen mens, aarde en kosmos.

De antroposofisch arts zet zich niet af tegen reguliere collega’s. De antroposofische gezondheidszorg heeft een reeks nieuwe geneesmiddelen ontwikkeld.

In de Antroposofie worden vier lagen in de mens onderscheiden, te weten:

• Het fysieke lichaam
Ons fysieke lichaam maakt deel uit van de materiële wereld, die wij zien, voelen en onderzoeken

• Het levenslichaam
Het niet tastbare of zichtbare levenslichaam verzorgt levensfuncties zoals opbouw en herstel, ritme, afbraak, erfelijkheid, groei en opname van voeding van en door het fysieke lichaam.

• De ziel
De ziel is het gebied van onze gevoelens: vreugde en verdriet, liefde en angst, sympathie en antipathie.

• Geestelijke kern
Het geestelijke aspect van de antroposofie komt tot uiting in de oriëntatie op het spirituele in de mens, met de kernwaarden van moraliteit, ervaren van kwaliteit en zin en leven in duurzaamheid. Spiritualiteit staat niet op zichzelf, maar wordt gepraktiseerd in zorg voor de andere mens en de aarde.