Vind de therapeut die u zoekt!

U bent op zoek naar een therapeut die bij u past, die goed bereikbaar is, een zorgverlener die u ondersteunt bij de behandeling van uw klacht. Zodat u –als dat mogelijk is– weer in uw kracht komt te staan. Van klacht naar kracht!

Als u nog geen gezondheidsprobleem hebt, dan probeert u dit te vermijden. Preventie en een gezonde leefstijl is van belang bij het voorkomen van klachten. Steeds vaker wordt gekeken naar interventies die hierop een positieve invloed hebben en zorgverleners die deze zorg bieden.
Gezonde leefstijl is gericht op een goed uitgebalanceerde levenswijze. Een samenspel van onder andere voeding, beweging, stressreductie en zinervaring, met de nadruk op preventie. Het accent ligt op gezondheids-zorg in plaats van ziekte-zorg.

Deze overzichtssite geeft u onder andere informatie over de therapievormen, behandelmethodes en het behandelperspectief (de visie) van waaruit de zorgverlener werkt.

Op vind-je-therapeut vindt u de zorgverlener die u zoekt.

BLOK zoek mogelijkheid voor cliënten

BLOK keuze van klachten met link wijzernaargezondheid

Over de geregistreerde zorgverleners

Alle geregistreerde zorgverleners zijn in het bezit van erkende diploma (’s), hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) overhandigd en voldoen aan de minimale eisen die gesteld worden om ingeschreven te staan in het Gelaagde Kwaliteitsregister.

Vind-je-therapeut is een algemene overzichtswebsite van zorgverleners die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg. (Wkkgz)

Een deel van de zorgverleners die op deze overzichtssite staan zijn integraal werkende zorgverleners. Dit zijn zorgverleners die de samenwerking tussen regulier en complementair bevorderen en in het bezit zijn van de juiste competenties op het gebied van regulier en complementair. Een apart overzicht van deze groep zorgverleners is –binnen afzienbare tijd– te vinden op de website integralezorgwijzer.nl

Het doel van de overzichtssite vind-je-therapeut is om voor u zorgverleners te selecteren die gespecialiseerd zijn in de behandeling van uw klacht.
De zorgverlener komt in beeld met onder andere opleiding, behandelvorm en vanuit welke visie hij of zij werkt (het behandelperspectief).
U kiest zelf welke straal voor u bereikbaar/bereisbaar is om de behandeling te kunnen ondergaan.

Vergoeding geregistreerde zorgverleners

Zorgverzekeraars beslissen of bepaalde zorgverleners/behandelingen voor vergoeding in aanmerking komen. Dit kan per zorgverzekeraar verschillen en is ook afhankelijk van uw polis. Uw zorgverlener kan u daarover informatie verstrekken.